ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΑΠΕΔΩΣΗΣ (STENCIL SPRAY ON DRY)

Η λύση για το κατεστραμμένο σας δάπεδο, αλλά και όταν τα υψόμετρα δεν επαρκούν. Είναι η μέθοδος εφαρμογής η οποία καθιστά την τεχνική Stencil μονόδρομο.

Με αυτήν την μοναδική τεχνική, μπορούμε να κατασκευάσουμε έγχρωμο δάπεδο με σχέδιο επάνω σε υφιστάμενη επιφάνεια, με συνολικό πάχος 7-9 χιλιοστά! Επίσης, με την μέθοδο αυτή μπορούμε να προβούμε στην επισκευή παλαιών και φθαρμένων δαπέδων, εξοικονομώντας όλες τις δαπάνες αποξήλωσης του κατεστραμμένου δαπέδου.

  • Χωρίς κόστος αποξήλωσης του παλαιού δαπέδου (αποξήλωση, εργατικά, αποκομιδή μπάζων)
  • Με ταχύτητα κατασκευής του νέου δαπέδου
  • Με συνολικό πάχος μικρότερο του ενός εκατοστού
  • Με αντοχή και καλαισθησία
  • Εξαιρετικά αντιολισθηρό
  • Πολύ οικονομικό
  • Επισκευάσιμο
  • Σε χρωματισμό και σχέδιο της επιλογής σας

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑ 1

Έλεγχος της προς επισκευή επιφάνειας και αφαίρεση των σαθρών και αποκολλημένων τμημάτων της.

ΒΗΜΑ 2

Πλύσιμο της επιφάνειας με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος υπό πίεση, για την απομάκρυνση οργανικών υπολειμμάτων.

ΒΗΜΑ 3

Εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, γίνεται αντιμετώπιση της χημικής διάβρωσης της φθαρμένης επιφάνειας με ειδικά διαλύματα και στην συνέχεια γίνεται επισκευή των μηχανικών φθορών (οπές και ρωγμές) με ρητινούχα σφραγιστικά κονιάματα.

ΒΗΜΑ 4

Εφαρμογή ρητινούχας χαλαζιακής τσιμεντοκονίας Stencil πάχους  3 χιλιοστών, τοποθέτηση πυκνού συνεκτικού υαλοπλέγματος και εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητινούχας τσιμεντοκονίας για εγκιβωτισμό του πλέγματος, ώστε να επιτύχουμε κατάλληλη υπόβαση, με γνώμωνα την βελτίωση τόσο της αντοχής όσο και της αισθητικής του νέου δαπέδου.

ΒΗΜΑ 5

Αφού αφήσουμε την υπόβασή μας να στεγνώσει πλήρως, προχωρούμε στην κατασκευή του διακοσμητικού δαπέδου τύπου Stencil, με την τεχνική Spray on Dry. Γίνεται τοποθέτηση του ειδικού αδιάβροχου πατρόν Stencil, με την αποτύπωση του  επιθυμητού σχεδίου.

ΒΗΜΑ 6

Στην συνέχεια γίνεται ψεκασμός του έγχρωμου σκληρυντή Stencil, σε υγρή μορφή. Η συνολική ποσότητα υλικού είναι 4 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο και το πάχος του σχεδίου 3 χιλιοστά  περίπου.

ΒΗΜΑ 7

Τέλος και αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει τελείως, αφαιρείται το πατρόν και αποτυπώνεται το νέο δάπεδο, στο επιλεγμένο σχέδιο και χρώμα. Στη συνέχεια, γίνεται καθαρισμός και εφαρμογή ειδικού ακρυλικού βερνικιού εμποτισμού (sealer) και το νέο δάπεδο είναι έτοιμο για χρήση.