ΣΕ ΝΩΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος κατασκευής των διακοσμητικών δαπέδων Stencil, είναι η εφαρμογή Stencil Application Method σε νωπό σκυρόδεμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, είναι η ύπαρξη υψομετρικού περιθωρίου νέας σκυροδέτησης, τουλάχιστον 8-10 εκ. Με την μέθοδο αυτή, ο έγχρωμος σκληρυντής Stencil, εφαρμόζεται με επίπαση  και συμπιέζεται στο νωπό σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα να εισχωρεί και να ενσωματώνεται πλήρως, δημιουργώντας μία ενιαία συμπαγή κατασκευή, με αξεπέραστες μηχανικές ιδιότητες και αντοχές.

ΒΗΜΑ 1

Σκυροδέτηση της προς κατασκευή επιφάνειας με ενίσχυση πλέγματος και ινών πολυπροπυλενίου, σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές της μεθόδου Stencil Application Method.

ΒΗΜΑ 2

Λείανση της επιφάνειας του σκυροδέματος και τοποθέτηση του ειδικού αδιάβροχου πατρόν Stencil.

ΒΗΜΑ 3

Εφαρμογή με ειδικά εργαλεία του αδιάβροχου πατρόν Stencil στο νωπό σκυρόδεμα.

ΒΗΜΑ 4

Ακολούθως και ενώ το σκυρόδεμα είναι ακόμη νωπό, γίνεται επίπαση του έγχρωμου σκληρυντή Stencil, στον επιθυμητό χρωματισμό. Στην συνέχεια, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο σκληρυντής συμπιέζεται και ενσωματώνεται στο φρέσκο σκυρόδεμα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 2 ή 3 φορές.

ΒΗΜΑ 5

Αφού στεγνώσει εντελώς η επιφάνεια, αφαιρείται το πατρόν και γίνεται καθαρισμός. Το νέο μας δάπεδο έχει ήδη αποτυπωθεί.

ΒΗΜΑ 6

Μετά από λίγες ημέρες, γίνεται εφαρμογή ειδικού βερνικιού εμποτισμού (sealer) και το δάπεδο είναι έτοιμο για χρήση.